smartelektro.sk

Kompletná elektroinštalácia Automobilové Opravovne Považský Chlmec

V nových priestoroch AO Považský Chlmec bola zrealizovaná kompletná elektroinštalácia v administratívnej časti ,servisnej časti budovy a vrátnice.Kompletne boli zrealizované aj slaboprúdové rozvody.Na hlavnej budove a vrátnici bol zrealizovaný aj bleskozvod.Klasická elektroinštalácia sa kombinovala s priemyselnou elektroinštaláciou z čoho bol pekný výsledok.